Huvudmenyn

OM SCALER / PROGRESSIVE SCAN

 


 

LINJEDUBBLARE / SCALER / PROGRESSIVE SCAN

Teknik och grundinformation.

 

Vad är en Scaler?

Scaler eller s.k linjedubblare har funnits ganska länge, men varit mycket dyra. Nu har de blivit avsevärt billigare och kan hantera fler signaler och format. De billigaste versionerna är dock fortfarande endast användbara till spel t.ex.

Videosignaler har en horisontalfrekvens på 15 KHz och en bildfrekvens på 50 Hz.

OBS! att t.ex RGBS/scartRGB också har dessa frekvenser, men att "S" i RGBS betyder composite/sammansatt synk, till skillnad mot t.ex en dator som har separata synkar H och V.

En scaler omvandlar alla typer av videosignaler till en ny frekvens på 31 KHz eller högre, vanligen med 60 Hz eller högre
bildfrekvens, vilket gör att man i stället för de vanliga två delbilderna får en mycket bra flimmerfri fullbild.
Lite förenklat kallas detta för progressive scan.
Detta gör även att en scaler kan anslutas till VGA-ingången på en CRT/TFT/LCD- och plasma-skärm, eller en projektor.

Varför ska jag skaffa en scaler som ligger i prisläge från c:a 1500 till 75000 kronor?

Därför att du får bättre bild än det redan går att få med de vanliga video, S-video eller scartRGB signalerna.
Man får bland annat bättre svart och vit nivå, bättre upplösning, bättre färgmättnad och färgseparering samt framförallt en stabilare flimmerfri bild!

Dessutom behövs vanligen endast en enda kabel för alla signaler, från scalern till en plasma, LCD-TV eller projektor!

Observera att det vanligen inte blir bättre att scala en normalbild på 576i till 720p eller 1080i. Tvärtom är det risk för att bilden blir sämre, den hoppar/klipper, eftersom scalern inte hinner omvandla det stora antalet pixlar vid snabba förlopp, speciellt vid 1080i!

En del scaler har dessutom VGA-ingång för dator. Då får man ut både datorns bild och alla andra bildsignaler i en enda kabel!

En användbar scaler för proj. kostar idag c:a 5000 - 15000:- exkl. moms. Pris och kvalité hör ihop för denna produkt.

Allt fler vill ansluta videokameror/övervakningskameror (video, S-video och RGBS) till en flatskärm. Det är både ekonomiskt och praktisk att göra med t.ex scaler 1181A eller 1181B (för RGBS).

Det finns redan några DVD-modeller och projektorer med progressive scan?

DVD-spelare och projektorer med progressive scan ger i regel en förbättrad bildkvalitet, men har inte samma flexibla inställningsmöjligheter och saknar mycket av den teknik som en mer avancerad linjedubblare/scaler.

Dessutom förbättrar inte en DVD-spelare med progressive scan, bilden från övriga enheter, som TV, video och satellitmottagare.

PAL television har 576 synliga linjer med interlaced video, vilket totalt blir 625 linjer analog interlaced video.

Interlaced betyder att en bild består av två delbilder/halvbilder. Praktiskt en flimrande bild.

Progressive scan linjedubblar bl.a så att alla linjerna visas på en gång, fullbild direkt. Praktiskt en flimmerfri bild!

Digital SDTV (standard definition television) har 576i (interlaced) och digital HDTV har t.ex
1080i (interlaced), 720p (progressive) eller 576p (progressive).

De flesta showprogram i HDTV produceras i 1080i och sändes antingen i detta format eller
konverteras eventuellt till 576p före utsändning i luften. Det kommer dock  digitalboxar som kan lämna ut 720p eller 1080i.
Under hösten 2004 har man enats om en standard för TV, de ska klara minst 720p för att kunna visa HDTV.

Beteckningarna avser digital componentsignal. DVD-skivor spelas in med component signal.

Vad betyder dessa nya beteckningar: 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i etc.

Siffrorna betecknar den vertikala upplösningen (antalet linjer uppifrån och ner) och "i" står för interlaced samt "p" för progressive scan.

Den horisontella digitala upplösningen är för vanlig TV alltid 720, oberoende av om det är 16:9 format eller 4:3 det vanliga formatet. Upplösningen vid (PAL) 576i är 720 x 576 i två delbilder. 576p är också 720 x 576, men i fullbild. Upplösningen 480p förekommer bara i amerikanska NTSC systemet.

De horisontella upplösningen i HDTV är högre, 720p eller 1080i, vilket motsvarar en upplösning på 1280 x 720 respektive
1920 x 1080 punkter. 720p ger en Hor.frekv på 46,2 KHz , 1080i 35,4 KHz.

Lite om bandbredd: 1080i HDTV har 1080 scanlinjer innehållande bildinformation (och 45 scanlinjer for att elektronstrålen ska gå tillbaka till vänster del av skärmen, samt synkronisering, vilket ger totalt 1125 scanlinjer). Horizontellt finns 960 mörka pixlar och 960 ljusa pixlar (1920 synliga pixels totalt) som tar upp de första 87% av scanlinjen och vi måste låtsas att det är 140 lika stora synkpulser med 140 mellanrum emellan, fyller resten av scan linjen. (Totala antalet pixels blir då 2200 per scanlinje.)
Bildhastigheten i PAL är 25 bilder/sek.
Multiplicera 1125 x 2200 x 25 per second och vi får c:a 62 millioner pixels/sek. Eftersom ett omlopp består av en svart och en vit pixel, behöver bandbredden vara 31 MHz för att visa de minsta detaljerna i bilden.

Ett sammanträffande är att, 720p också behaöver 31 MHz. 720p har 1280 synliga pixlar och plats för 1650 pixel totalt per scanlinje. Bilden har 720 synliga och 750 totala scanlinjer som "ritas upp" 50 ggr/sek. 750 x 1650 x 50 är c:a 62 million pixels/sek

Den horisontella upplösningen som kommer ut i de analoga signalerna diskuteras en del mellan olika säljare.
Det beror lite på DVD enheten, men huvudparten av de DVD spelare som används i europeiska hem ger vanligen 400 - 700 horisontella linjer. Använder man t.ex composite video blir antalet linjer betydligt färre, c:a 320. Alltså
en avsevärd skillnad!
Generellt, fler linjer, bättre bild.

Vad betyder Film Mode 3:2 pull down?

Filmer som filmats med riktiga filmkameror har 24 bilder/sek och överstämmer därför inte med videohastigheten 60 bilder/sek.
Detta gäller alltså vid överföring av film till NTSC video 525/60 och går ut på att en bildruta på filmen blir 3 halvbilder (Fields)
och nästa filmbildruta blir 2 halvbilder, nästa filmruta blir 3 igen o.s.v.
Vid överföringen kan det bli "fladdrande kanter" i bilden som även kallas för "Jaggies" eller "Artifact". Detta fenomen kan man bara eliminera med en scaler som har "3:2 pull down" funktion angiven i specifikationerna.


© Sisaco AB 1996-2015


Kontakta Sisaco


Produkter